PSY UŻYTKOWE FCI - Underoof

Czarnych Sznaucerów Olbrzymów
Białych Sznaucerów Miniaturowych
Hodowla
UNDEROOF
Przejdź do treści
PREAMBUŁA FCI

Pies towarzyszy człowiekowi od ponad 35 tysięcy lat. W procesie udomowienia stworzył z nim bliską więź i stał się od niego pod wieloma względami zależny. Tym samym na człowieku spoczywa odpowiedzialność za jego dobrostan. W szkoleniu psa najwyższym priorytetem jest jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
Dlatego należy traktować go w sposób odpowiedni dla niego jako dla zwierzęcia i gatunku oraz wolny od przemocy.
Opieka nad psem obejmuje również zapewnienie mu dostępu do pożywienia i wody oraz troskę o jego zdrowie, w tym regularne szczepienia i badania weterynaryjne.
Zawiera się w niej także obowiązek zapewniania psu regularnego kontaktu z człowiekiem oraz zajęcia, pozwalającego zaspokoić potrzebę ruchu psa. W trakcie historii pies pomagał człowiekowi w wielu pracach.
We współczesnym świecie został on w wielu dziedzinach zastąpiony przez zdobycze techniki. Dlatego też na właścicielu psa spoczywa dziś obowiązek zapewnienia swojemu podopiecznemu dostatecznej ilości ruchu i zajęć oraz intensywnego kontaktu z ludźmi w zastępstwie utraconych zadań.
Do zajęć tych zalicza się m.in. szkolenie psa w kierunku egzaminów:
  • na psa towarzyszącego (BH),
  • psa wszechstronnie użytkowego (VPG/IGP),
  • psa tropiącego (IFH)
  • czy psa poszukiwawczego (StPr).
Pies powinien mieć zapewnione zajęcie zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami. Zajęcie takie powinno nie tylko zaspokajać jego potrzeby ruchu, lecz również wykorzystywać jego możliwości uczenia się oraz naturalne uzdolnienia. Idealną aktywnością są pod tym względem różnego rodzaju psie sporty. Psy bez odpowiedniego zajęcia mogą stwarzać problemy i stać się obiektem społecznej krytyki.
Właściciel, który wychowuje swojego psa i  uprawia z  nim sport, powinien dążyć do stworzenia jak największej harmonii w  relacji ze swoim podopiecznym.
Celem każdego szkolenia jest nauczenie psa wykonalnych dla niego umiejętności.
Harmonijna więź z psem jest podstawą wszelkiej aktywności z nim, bez względu na wybrany sport. Taka więź jest możliwa tylko wtedy, gdy człowiek zrozumie swojego psa i jego możliwości.
Wychowanie i szkolenie psa jest moralnym obowiązkiem każdego właściciela. Wykorzystywane przy tym metody muszą uwzględniać ustalenia nauk o zachowaniu oraz wiedzę z zakresu kynologii. Na drodze do osiągnięcia celów wychowawczych, szkoleniowych bądź treningowych należy zawsze wykorzystywać metody wolne od przemocy i pozytywne dla psa. Należy odrzucić wszelkie działania nieodpowiednie dla psa jako gatunku (zob. prawo o ochronie zwierząt). Wykorzystanie psa w sporcie powinno uwzględniać jego predyspozycje, możliwości i chęci do pracy. Należy wystrzegać się oddziaływania na możliwości psa za pomocą leków bądź nieodpowiedniego traktowania go. Właściciel musi znać możliwości swojego psa. Stawianie psu wymagań, którym nie może sprostać, jest wbrew etyce. Odpowiedzialny właściciel trenuje i bierze udział w egzaminach oraz zawodach wyłącznie z psem, który jest zdrowy i posiada określone predyspozycje.


Wróć do spisu treści